ROC WEST BRABANT

Leiderschapsprogramma

de vraag

Help met het doorbreken van patronen in de onderstroom

De vraag van ROC West-Brabant aan Ludens was om een programma te ontwerpen voor hun leidinggevenden. Dit programma moest bijdragen aan de gewenste cultuur waarin mensen meer “eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor gedrag en resultaat”.

Mooie vraag! Echter, toen wij het vraagstuk van ROC West-Brabant onderzochten bleek dat er reeds meerdere initiatieven waren genomen om de leidinggevenden te stimuleren om meer eigenaarschap te nemen. En hoe meer initiatieven er werden genomen, hoe minder eigenaarschap er genomen leek te worden. En dat terwijl de leidinggevenden zelf ook aangaven dat er te weinig eigenaarschap in de organisatie werd genomen.

Het thema ‘eigenaarschap’ bleek een terugkerend thema in verschillende lagen in de organisatie. En een nieuw trainingsprogramma was niet de oplossing. Maar wat dan wel?

Persoonlijk Leiderschap voor Operationeel Managers

Wij zijn gestart met het gezamenlijk onderzoeken welke patronen ‘in de onderstroom’ van ROC West-Brabant spelen die het nemen van eigenaarschap belemmeren. Patronen zijn interacties die steeds weer terugkomen en zichzelf versterken. Bijvoorbeeld, hoe meer ik doe, hoe minder de ander doet, hoe meer ik weer doe, etc. Het zien en herkennen van deze patronen gaf al veel inzicht. Én, door deze patronen te leren kennen en herkennen, werd ineens ook duidelijk dat iedereen, inclusief bestuur en directie, een aandeel had in het in stand houden van deze patronen!

Daarmee werd het abstracte begrip ‘de cultuur van ROC West-Brabant’ ineens iets heel concreets waaraan iedereen iedere dag een bijdrage leverde. Én die iedereen dus ook iedere dag kon veranderen. Hoe? Door zijn eigen aandeel in de patronen te veranderen. Deze bewustwording was een mooie ingang tot het doorbreken van belemmerende patronen in de onderstroom.