TATA Steel

traineeprogramma

de vraag

Opzetten traineeprogramma

Tata Steel is de op een na grootste staalproducent van Europa. Het concern produceert 18 miljoen ton staal en biedt werk aan circa 35.000 mensen.

De Talentmanagers van Tata Steel zochten een antwoord op de vraag ‘Wat heb je als startende trainee binnen Tata Steel nodig om een succesvolle bijdrage aan het bedrijf te kunnen leveren en resultaat te behalen?’ Eén succesfactor gaat over de impact die je als persoon maakt binnen de organisatie. Ludens Talentontwikkeling werd gevraagd om een ontwikkelprogramma op te zetten dat aan de persoonlijke ontwikkeling van de trainees bij Tata Steel bijdraagt.

Inmiddels verzorgt Ludens sinds een aantal jaar het 6 maanden durende ‘Personal Development Programme’ in het kader van het 2-jarige Tata Steel traineeprogramma. Het intensieve en inspirerende programma bestaat uit vier modules waarin de trainees zich breed ontwikkelen op het gebied van communicatie, zelfkennis, leiderschap en feedback.

Het is steeds onze uitdaging om diepgang en werken op identiteitsniveau te combineren met praktische vaardigheden voor het dagelijkse werk. Daarbij proberen wij onze naam Ludens eer aan te doen en de spelende mens alle ruimte te geven.

 

Kiezen voor zichzelf en voor TATA Steel

Reflecteren op eigen gedrag en het effect daarvan op anderen

Het programma nodigt de trainees uit om na te denken over wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Door het programma van Ludens ontwikkelen de trainees een goed reflectievermogen waardoor ze in combinatie met andere zaken makkelijker een keuze kunnen maken: voor zichzelf en Tata Steel. Ludens helpt de trainees de blik op zichzelf te werpen in plaats van op de ander. Ze leren daardoor te reflecteren op hun eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Zo kunnen ze bewust een positieve invloed uitoefenen op de organisatiecultuur.

Voor veel trainees is het hun eerste baan. Het is belangrijk dat ze eerst landen in de organisatie en vertrouwd raken met de omgeving. Om die reden hebben we er heel bewust voor gekozen om een aanpassing door te voeren en het programma pas te starten nadat de trainees 6-9 maanden in dienst zijn van Tata Steel.

Nu komen de trainees met praktische vragen uit hun werkpraktijk naar de training en kunnen we hun leervraag koppelen aan het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap. Dat verhoogt uiteindelijk het rendement van het ontwikkelprogramma.

“Het hele programma heeft sterk bijgedragen aan mijn zelfinzicht, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Ik ken mezelf nu beter, vind mezelf nu steeds meer goed zoals ik ben, ben meer overtuigd van mijn talenten en durf mezelf te tonen.”

- Henk de vries, Tata Steel trainee