Nederlandse spoorwegen

Leiderschapsprogramma

de vraag

Hoe krijg ik mensen mee in de gewenste richting?

Stap je als leidinggevende in bij NS, dan maak je direct deel uit van een organisatie die midden in de maatschappij staat. Hierdoor werk je mee aan een goede balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen.

Dat brengt uitdagingen met zich mee voor de aansturing van de dagelijkse operatie. Hoe krijg ik mensen mee in de gewenste richting? En vooral: Hoe zet ik mijn persoonlijkheid in om als operationeel manager de veranderingen vorm te geven? Hoe gebruik ik mijn talent?

Deze vragen staan centraal in het traject ‘Persoonlijk Leiderschap voor Operationeel Managers’ van NS dat Ludens verzorgt.

 

Groeien in autonomie, impact en aanwezigheid

Persoonlijk Leiderschap voor Operationeel Managers

Het traject start met een intake en een driegesprek met deelnemer, leidinggevende en trainer om de leerdoelen te bepalen. Tijdens deze gesprekken worden de uitdagingen op de werkvloer verkend en de koppeling gemaakt met de vraagstukken op het gebied van persoonlijk leiderschap.

Vervolgens gaan de deelnemers acht maanden aan de slag met hun persoonlijke thema’s rondom leiderschap door middel van intervisie, supervisie, praktijkopdrachten, enquêtes onder medewerkers en klassikale trainingen. Uitgangspunt van het traject is dat elke manager al talentvol is en dus niet nog talentvol moet worden. Daarom werken we van ‘zijn’ naar ‘doen’; eerst ontdekken wie je bent en van daaruit ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en realiseren van zakelijke doelstellingen.

Wat het traject voor de deelnemers oplevert?

Iedere deelnemer heeft natuurlijk zijn eigen groeipad. Toch kun je stellen dat de deelnemers na acht maanden beter weten wie zij zijn, hoe zij overkomen en wat ze willen. Daarnaast laten ze meer van zichzelf zien en zijn zij beter in staat anderen te beïnvloeden en te inspireren. Ze zijn gegroeid in autonomie, impact en aanwezigheid en dragen hiermee bij aan het “NS van de toekomst”