Veranderprogramma’s

Recht doen aan wat er speelt

Soms moet het roer om. Een team loopt niet lekker, het is tijd voor een nieuwe werkwijze of een belangrijke rol in de organisatie krijgt een andere invulling.

Hoe zorg je voor een duurzame verandering doordat de mensen zelf vorm geven aan het gewenste resultaat? Het is van groot belang dat medewerkers de nieuwe aanpak of rol niet alleen begrijpen, maar dat zij er ook achter staan.

Recht doen aan natuurlijke patronen

De vraag is vaak simpel en herkenbaar: meer eigen verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en eigen initiatief. Of juist minder duikgedrag, minder politiek en minder hokjesdenken. Het is relatief eenvoudig om een programma te ontwerpen waarin dit gedrag wordt aangeleerd of afgeleerd. Maar de kans dat er iets duurzaam verandert is klein. Wanneer je namelijk geen recht doet aan de natuurlijke patronen die ontstaan zijn en niet de vraag stelt waarom bepaald gedrag in het team of de organisatie aanwezig is, zal het effect beperkt zijn.

Systemisch kijken

Wanneer wij de vraag krijgen om een team, afdeling of rol te ontwikkelen, kijken we ook altijd vanuit systemisch perspectief naar de situatie. Want net zoals goede voornemens vaak niet zorgen voor ander gedrag, is een rationeel plan vaak niet genoeg voor gedragsverandering. In de onderstroom speelt er vaak (onbewust) veel wat belemmert om te veranderen. Systemisch werk helpt zicht te krijgen op deze onderstroom. Op die manier kun je recht doen aan wat er speelt op het gebied van geven en nemen, oud zeer en loyaliteit.

Programma’s

Onze programma’s zijn vanzelfsprekend zeer divers. Elke vraag is anders en iedere context is dat ook. Maar alle trajecten hebben het volgende met elkaar gemeen:

  • de trainingen zijn sterk praktijkgericht;
  • we werken voortdurend met actuele cases uit het werk;
  • we doen recht aan wat er speelt.

Daarbij werken we zowel op het niveau van overtuigingen, zingeving en identiteit als met concrete en praktische vaardigheden en afspraken. Met als doel een duurzaam resultaat.

Meer informatie over  onze veranderprogramma’s kunt u opvragen bij de programmamanager, José van Tilburg.