Talentprogramma’s

Talent tot bloei laten komen

Welke medewerkers zijn in de toekomst van grote waarde voor uw bedrijf? Vaak is dat niet moeilijk te voorspellen. Dat zijn jonge medewerkers met vele talenten en een grote ambitie. Het is van belang voor uw organisatie om deze mensen te laten groeien. Want als zij groeien, groeit uw organisatie mee.

U wilt het talent van deze mensen natuurlijk niet alleen ontwikkelen, maar ook behouden voor uw organisatie. Onze talentprogramma’s helpen u daarbij. Deze programma’s zijn uitdagend en geven uw talentvolle medewerkers volop mogelijkheden om zichzelf in de organisatie te laten zien.

Programma’s die werken

Ludens heeft inmiddels vele programma’s voor jong talent opgezet en begeleid, zoals traineetrajecten en programma’s voor high potentials met een aantal jaren werkervaring. In beide programma’s draait het om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De programma’s zijn bovendien sterk ingebed in de werkpraktijk. Een belangrijke voorwaarde is dat die werkpraktijk uitdagend moet zijn. Onze programma’s zorgen ervoor dat de deelnemers veel verantwoordelijkheid nemen en zich verbinden aan de organisatie.

Onze talentprogramma’s werken, omdat:

  • deelnemers leren door ervaring én gerichte training;
  • HR en (senior-)managers de deelnemers begeleiden;
  • er een community van jonge talenten ontstaat.

Leren door ervaring én gerichte training

Leren doe je niet alleen tijdens de training zelf, maar vooral ook in de praktijk, als je het geleerde toepast. Daarom is er in al onze talentprogramma’s een goede afstelling tussen de ervaringen op de werkvloer en stevige persoonsgerichte trainingen op de hei. In onze programma’s gaan formeel en informeel leren dus hand in hand.

Zorgvuldige en inspirerende begeleiding

Wilt u uw talentvolle medewerkers duurzaam binden aan uw organisatie? De begeleiders en managers van deze mensen spelen daarin een cruciale rol. Uit vele onderzoeken blijkt namelijk dat mensen: ‘hire for a company and leave for their boss’. Met andere woorden: talentvolle medewerkers komen omdat ze uw bedrijf interessant vinden. Meestal gaan ze weer weg omdat ze onvoldoende begeleid worden in hun ontwikkeling.

Bij Ludens geloven we dat begeleiding van talenten zorgvuldig georganiseerd moet worden. Zonder zorgvuldige begeleiding van talenten is duurzaam resultaat met een talentenprogramma niet mogelijk.

Community-vorming

Om talentvolle medewerkers duurzaam te binden, is het belangrijk dat er een netwerk van ‘peers’ bestaat binnen uw organisatie. Met zo’n community borgt u de resultaten van de talentprogramma’s. Het is belangrijk dat er – naast de trainingsdagen – volop geïnvesteerd wordt in het laten ontstaan van een community.

Meer informatie over onze talentprogramma’s kunt u opvragen bij de programmamanager, Guido van Voornveld.