Maarten Fischer

Wie ben ik en wat drijft mij?

Als kind van een muzikant en een arts ben ik opgegroeid in een wereld met twee continenten, emotie en ratio. Aangezien beide continenten ver van elkaar verwijderd lagen, is verbinding een belangrijk thema in mijn leven geworden. Ook in coaching is verbinding voor mij een centraal element. Niet alleen gaat het hierbij om de verbinding tussen coach en degene die gecoacht wordt, het gaat ook om de verbinding zoeken tussen de gevoels- en gedachtenwereld. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar, en met ons gedrag verbonden. Hoewel veel van ons gedrag voortkomt uit onze gedachten en gevoelens, is het omgekeerde net zozeer waar. Het mooie als coach is getuige te kunnen zijn wanneer iemand het evenwicht tussen denken, voelen en doen durft los te laten en een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling maakt.

Wat is mijn achtergrond?

Ik heb een achtergrond als sociaal en medisch psycholoog. Het grootste gedeelte van mijn werkende leven heb ik me bezig gehouden met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de gezondheidszorg. Sinds 2000 heb ik me verdiept in de impact van verschillende ziekten op het leven patiënten en hun omgeving, en in de manier waarop zorgverleners en patiënten met elkaar omgaan. Daarnaast heb ik een opleiding tot mediator gevolgd en ben ik buurtbemiddelaar in de gemeente waar ik woon.