Albert-Jan Vink

Wie ben ik en wat drijft mij?

Typerend voor mij is de volgende tegenstelling:

Aan de ene kant ben ik creatief en op zoek naar vrijheid en ruimte om verder te ontwikkelen.  Aan de andere kant ben ik down to earth en pragmatisch; ik streef naar haalbaarheid en realiteitszin.  Deze verschillende kanten houden mij meestal in balans. Soms botsen ze, maar dat maakt het leven ook boeiend.

Naast mijn werk houd ik mij graag bezig met mijn gezin, vrienden, sporten, natuur en muziek maken.

Wat is mijn achtergrond?

Sinds 10 jaar aan het werk als freelance trainer voor een aantal organisaties;  met name in de re-integratie- en jobcoachbranche, maar ook  bij commerciële bedrijven.  Als trainer stimuleer ik deelnemers om uit hun comfortzone te komen, zodat iedereen actief aan het leren is.

Sinds ruim 20 jaar werkzaam als behandelend psycholoog.  Hier geleerd om altijd oog te blijven houden voor de persoon achter de klacht/diagnose.  Hoe komt iemand in contact met zijn sterke kanten en krijg je iemand die is vastgelopen weer in beweging?

Sinds 10 jaar mede-eigenaar/ondernemer vanuit  het bedrijf Psyche@work. Vanuit deze rol veel ervaring opgedaan met het behartigen van de belangen van zowel werkgever als werknemer . Dit vanuit een  systemische visie; gedrag stuurt gedrag.