Aalberts Industries

Internationaal MD-programma

de vraag

Inspirerend en krachtig leiderschap

Aalberts is als internationale, beursgenoteerde speler groot geworden door fusies en overnames. De overgenomen partijen bleven tot voor kort vaak ongewijzigd en onder hun eigen naam opereren. De huidige tijd vraagt echter om meer synergie. Daarom is Aalberts de beweging aan het maken naar meer samenwerking, verbinding en integratie tussen hun labels. In deze beweging is inspirerend en krachtig leiderschap nodig. Leiders met visie, die kunnen verbinden en resultaten kunnen boeken. Om dit leiderschap te ontwikkelen, heeft Ludens voor Aalberts het FIT programma ontworpen.

De huidige tijd vraagt om meer synergie

Aalberts is als internationale, beursgenoteerde speler groot geworden door fusies en overnames. De overgenomen partijen bleven tot voor kort vaak ongewijzigd en onder hun eigen naam opereren. De huidige tijd vraagt echter om meer synergie. Daarom is Aalberts de beweging aan het maken naar meer samenwerking, verbinding en integratie tussen hun labels. In deze beweging is inspirerend en krachtig leiderschap nodig. Leiders met visie, die kunnen verbinden en resultaten kunnen boeken. Om dit leiderschap te ontwikkelen, heeft Ludens voor Aalberts het FIT programma ontworpen.

Met ruim 16.000 werknemers, 4 business segmenten en 15 business teams opereert Aalberts in meer dan 50 landen. De (toekomstige) leiders van Aalberts zijn dan ook wereldwijd verspreid, hebben een diverse achtergrond en bestaan uit vele nationaliteiten.

Deze diversiteit op diverse vlakken stelde de nodige eisen aan het ontwerp van het leiderschapsprogramma. Daarom is in het FIT programma gekozen voor een combinatie van online trainingsmomenten en twee keer een week live training met een groep van 20 internationale peers. De eerste week ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling. Vanuit deze basis werken we de tweede week aan leiderschapsontwikkeling. Om het geleerde te verbinden aan de praktijk, start het traject met een online intake en een driegesprek met deelnemer, leidinggevende en trainer om de leerdoelen te bepalen. Tijdens het traject houdt de deelnemer contact met de trainer en met de andere deelnemers door middel van online intervisie en coaching. Het FIT programma eindigt met een online gesprek tussen deelnemer, leidinggevende en trainer om de ontwikkeling van de deelnemer te evalueren en gezamenlijk een plan te maken hoe deze ontwikkeling te continueren. Door deze opzet ontstaat een doorlopende leerlijn met ruimte voor persoonlijke diepgang, leren in de groep en verbinding met de praktijk.

In 2018 is het FIT programma gestart en de eerste resultaten zijn reeds zichtbaar in de organisatie. Doordat de leiders zichzelf goed hebben leren kennen en hun palet aan leiderschapsstijlen hebben uitgebreid, merken zij dat ze veel effectiever zijn geworden als leider. Ook hun managers  én direct reports geven aan verschil te merken! Daarnaast zijn de deelnemers veel zichtbaarder geworden, hebben hun netwerk uitgebreid en is er onderling meer begrip en verbinding ontstaan.