Schiphol

Veranderprogramma

Schiphol is in de loop der jaren uitgegroeid tot Europe’s Preferred Airport.

Vanuit Schiphol zijn maar liefst 319 bestemmingen rechtstreeks bereikbaar. In 2014 groeide het aantal reizigers via Schiphol naar bijna 55 miljoen en werd er 1,6 miljoen ton vracht verwerkt. Er zijn op Schiphol meer dan vijfhonderd bedrijven gevestigd, waar in totaal ongeveer 65.000 mensen werken. De activiteiten op en rond Schiphol vormen een belangrijke motor voor een duurzame groei van Nederland. Met zo’n 1.900 mensen in dienst weet Schiphol dit allemaal voor elkaar te krijgen.

Om een complexe en veelzijdige ‘wereld’ als Schiphol draaiende te houden, is de inbreng van talloze ervaren professionals cruciaal. Schiphol heeft daarom specialisten in dienst op het gebied van ICT, commercie, techniek en finance maar ook op het vlak van human resources, communicatie en juridische zaken.

Sinds 2011 verzorgt Ludens voor deze doelgroep van hoogopgeleide professionals het zogenaamde Professional Development Program. Het programma dient twee doelen. Het eerste doel is om de specialisten verder te ontwikkelen en te professionaliseren. In de tweede plaats is het doel om verschillende cultuuraspecten aan te pakken en ervoor te zorgen dat mensen elkaar meer aanspreken, de onderlinge samenwerking wordt bevorderd en het taboe op interne profilering wordt doorbroken.

Het programma bestaat uit los te volgen meerdaagse modules, zoals ‘Adviseren in een complexe omgeving’, ‘Invloed zonder macht’ en ‘Persoonlijk leiderschap’. In alle modules komen de bovengenoemde cultuuraspecten terug. Daardoor versterken de modules elkaar en ontstaat er op een organische manier een cultuurverandering.

Meer informatie over dit traject kunt u opvragen bij de programmamanager, Guido van Voornveld. Of lees het interview met de voormalig Manager Talent & Leadership Development van Schiphol.