MN

Talentprogramma

MN werkt aan de financiële toekomstvoorziening van bijna 2 miljoen mensen. Efficiënt, met aandacht voor mens en omgeving, beheert MN ruim 113 miljard euro.

MN groeit en heeft de ambitie om de komende jaren door te groeien. Niet alleen in omzet, maar ook in kwaliteit. De groei en ontwikkeling van de medewerkers is een belangrijke voorwaarde hiervoor.

Om nieuwe talentvolle en hoger opgeleide medewerkers goed te laten ‘landen’ in de organisatie en te begeleiden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, organiseert MN een traineeprogramma. De doelstelling van dit programma is drieledig. In de eerste plaats moet het programma trainees helpen te groeien in vaardigheden en persoonlijke kracht. Daarnaast biedt het programma de trainees inzicht in welke kwaliteiten ze in huis hebben. Tot slot leren de trainees hoe ze zichtbaar worden en blijven binnen de organisatie.

De ambitie is dat de trainees binnen MN het verschil zullen maken met nieuwe en frisse ideeën, een positieve energie en het vermogen resultaten te boeken. Door het traject worden de trainees veel bewuster van wie zij zijn en wat ze doen. Ze groeien als persoon en professional.

Ludens verzorgt sinds een aantal jaar het twaalf maanden durende traineeship. Dit intensieve en inspirerende programma bestaat uit drie cycli: ‘ik en mezelf’, ‘ik en de ander’ en ‘ik en de organisatie’. Iedere cyclus bevat een kennisworkshop, verzorgd door MN zelf. Daarnaast volgen de deelnemers een persoonsgerichte module van Ludens op het gebied van communicatie, overtuigingskracht, keuzes maken, samenwerken en zelfkennis.

Tekenend voor het traineeship van MN is het praktische karakter ervan. Feedback on the job, waarbij een trainer met een trainee meeloopt en in het moment feedback geeft, heeft een prominente plek in dit programma.

Meer informatie over dit traject kunt u opvragen bij de programmamanager, José van Tilburg. Of lees het interview met de Manager HRD van MN.