Espria

Talentprogramma

De zorgsector is op dit moment volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een nieuwe visie op zorg. Mensen met innovatiekracht en ondernemerschap zijn nodig om de omwenteling mogelijk te maken.

Daarom wil zorgconcern Espria investeren in mensen met goede ideeën en de drive om het verschil te maken. Voor Espria verzorgt Ludens een ontwikkelprogramma voor leidinggevenden en professionals. Met als primair doel: het persoonlijk leiderschap van de deelnemers versterken.

Espria bestaat uit de organisaties Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans en PartiCura. Alle deelnemers aan het ontwikkelprogramma van Ludens hebben ruime werkervaring in een leidinggevende functie, staffunctie, als projectleider of als professional. In hun functie zijn ze verantwoordelijk voor een (bedrijfs)onderdeel, een strategisch onderwerp of voor een (complex) project met een grote impact binnen of buiten de organisatie.

Ludens ontwikkelde een programma met een duur van twee keer tien maanden. Dit programma bestaat uit twee onderdelen. Allereerst volgen de deelnemers modules en workshops op het gebied van persoonlijk leiderschap en verandermanagement. Het tweede onderdeel van het programma is een functie-overschrijdende opdracht op de werkvloer. Die opdracht bevat elementen van bedrijfsvoering, leiderschap en management. De deelnemers volgen intervisie-sessies over hun opdracht en worden ‘on-the-job’ begeleid. Ook ontmoeten de deelnemers leden van de Raad van Bestuur om de toekomst van de zorg en Espria te bespreken. Het programma van Ludens is dus sterk verweven met de eigen werkpraktijk.

Meer informatie over dit traject kunt u opvragen bij de programmamanager, Guido van Voornveld. Of lees het interview met de Programmaleider Leren en Ontwikkelen van de Espria Academy.